Selskabet for Samtidshistorisk Forskning – Københavns Universitet

Selskabet for Samtidshistorisk Forskning

Selskabets formål er at fremme forskningen i samtidshistorie, herunder at sikre forskeres adgang til kildemateriale i videst muligt omfang. Selskabet udøver sin virksomhed ved møder, konferencer, henvendelser til offentligheden, offentlige myndigheder m.v.

Som medlemmer optages efter ansøgning eller indstilling aktive forskere i samtidshistorie. Der ansøges om medlemskab af Selskabet for Samtidshistorisk Forskning ved fremsendelse af e-mail til SSHF’s bestyrelse ved formanden (Poul Villaume: villaume@hum.ku.dk), med oplysning om navn, stilling og adresse. Som medlem gives samtykke til at Selskabet for Samtidshistorisk Forskning kan registrere kontaktoplysninger til brug for administration af medlemskabet.

Kontingent betales én gang årligt og udgør i 2018 for:
Ordinære medlemmer: kr. 300,-
Stipendiater / studerende: kr. 200,-

Selskabet for Samtidshistorisk Selskab overholder EU's forordning om databeskyttelse (GDPR). Selskabet indsamler og behandler kun personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til varetagelsen af selskabets forhold, såsom udsendelse af information fra selskabet og opkrævning af kontingent: medlemstype, navn, eventuelt adresse, e-mail, betalingsdato og tilmelding til Årsmøder. Oplysningerne offentliggøres aldrig, anvendes aldrig til direkte marketing og videregives ikke til tredje part.

Oplysninger kan til enhver tid ændres ved henvendelse til den dataansvarlige. Ved ophør af medlemskab af selskabet slettes alle kontaktoplysninger, med mindre der er restance.

Dataansvarlig: Selskabet for Samtidshistorisk Forskning (chrthorup @ hum.ku.dk).