Selskabet for Samtidshistorisk Forskning – Københavns Universitet

Selskabet for Samtidshistorisk Forskning

Selskabets formål er at fremme forskningen i samtidshistorie, herunder at sikre forskeres adgang til kildemateriale i videst muligt omfang. Selskabet udøver sin virksomhed ved møder, konferencer, henvendelser til offentligheden, offentlige myndigheder m.v.

Som medlemmer optages efter ansøgning eller indstilling aktive forskere i samtidshistorie. Der ansøges om medlemskab af Selskabet for Samtidshistorisk Forskning ved fremsendelse af e-mail til SSHF’s bestyrelse ved formanden (Poul Villaume: villaume@hum.ku.dk), med oplysning om navn, stilling og adresse.

Kontingent betales én gang årligt og udgør i 2017 for:
Ordinære medlemmer: kr. 300,-
Stipendiater / studerende: kr. 200,-